Nguyễn Hoàng Ân Cover Image
User Image
Drag to reposition cover
Nguyễn Hoàng Ân Profile Picture
  • contract 2 posts

  • genders Male
  • calendar-1 07/11/93
  • briefcase Working at BH-Meida
  • notebook-5 Studying at Đại học TP.HCM

  • worldwide Living in Vietnam
  • pin Located in Vietnam
  • About
  • Tôi tên Nguyễn Hoàng Ân, có niềm đam với các dự án ICO, hiện tại tôi đang đầu tư vào BCC một đồng coin rất tuyệt vời và tiềm năng.